Menu
gris

«Svinaktig» god utvikling

Bøndene på Haugalandet og i Sunnhordland har hatt en betydelig inntektsøkning det siste året.

Av Egil M Solberg | 10.11.2016 15:29:04

Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste en oppgang på hele 72.000 kr fra 2014 til 2015, noe som tilsvara en økning på 21 %.

Dette viser de endelige gjennomsnittstallene fra Tveit Regnskap AS som er hentet fra gardsregnskapene på i alt 236 bruk fra Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Det er spesielt grisen som skiller seg positivt ut i lønnsomhet, men melkebøndene hadde også en bra utvikling, heter det i en pressemelding.