Menu

Sveio og Etne kan havne i Rogaland?

Til høsten inviteres grensekommunene mellom Hordaland og Rogaland til et grenseforum. Her skal man se nøye på samarbeidet, slik at beboerne får minst mulig opplevelse av fylkesgrensa, sier Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) i Hordaland.

Av admin | 21.08.2013 16:59:25

– Fylkeskommunen er i gang med å lage en ny regional plan for attraktive sentre i Hordaland. Vi ønsker å se på effektene av de tingene Haugesund har gjort i byplanleggingen, sier Nilsen til Haugesunds Avis.

Av Egil M Solberg | 21.08.2013 kl.16:58