Menu

Sveio lensmannskontor avvikles

Sveio lensmannskontor avvikles – midlertidig politikontakt er på plass.

Av Egil M Solberg | 18.12.2017 09:10:07

Tirsdag 19. desember er siste åpningsdag for Sveio lensmannskontor, som er besluttet nedlagt som en del av Nærpolitireformen. Det betyr også at kommunen ikke lenger vil ha lensmann, men politikontakt.

Fokus på nærhet
Kåre Ravn Ottesen har vært lensmann i Sveio kommune siden 14. oktober 1987 og er den 7. og siste lensmannen i rekka. Da lensmannskontoret åpnet i 1907 var Edvard I. Fjærtoft lensmann.

– Nå når lensmannkontoret forsvinner er det viktig at kommunen får en god ordning som «erstatning». Det handler rett og slett om at nærheten mellom politi og publikum blir opprettholdt. En politikontakt med fokus på å videreutvikle, styrke og forbedre samarbeidet vil være nødvendig og bra, mener Ottesen.

Mannskapet på lensmannskontoret i Sveio har de siste årene bestått av Ottesen og en sivil medarbeider. Patruljering og beredskap har blitt styrt fra Haugesund gjennom en felles vaktordning i den geografiske driftsenheten.

Politikontakten opptatt av forebygging
Malvin Kvamme er utpekt som midlertidig politikontakt og har drøyt 20 års erfaring i politiet. Han har jobbet særlig mye med forebyggende arbeid.

Ordningen med politikontakt er ny og permanent, selv om utnevnelsen er midlertidig. Som politikontakt vil Kvamme være bindeledd mellom politiet og kommunen.

– Denne funksjonen vil være spesielt viktig innenfor det forebyggende arbeidet. Det blir viktig å skape en god dialog og samarbeid mellom kommune, næringsliv, lag og organisasjoner og politiet. På denne måten står man samlet og drar lasset, i samme retning. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven, sier Kvamme.

Prioritert funksjon
Politikontakten er en av de seks prioriterte funksjonene i de nye politidistriktene. Personen som innehar denne rollen er tjenesteenhetslederens daglige kontaktledd med kommunene og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet.

Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunene som tilhører tjenesteenheten, og har ansvar for at anbefalinger i SLT og politiråd følges opp i politidistriktet.

Bakgrunn
I forbindelse med nærpolitireformen er det besluttet at det skal legges ned 126 tjenestesteder i landet.

De 12 politimesterne har selv blitt bedt om å gi sin innstilling til hvilke kontorer som skal legges ned. I Sør-Vest er det besluttet at ni av politidistriktets 27 tjenestesteder skal legges ned.

I tillegg har politimester Hans Vik innstilt på at det opprettes ett nytt, på Stavanger lufthavn, Sola.