Menu
Geir Allan Stava

Svarer ikke fagforeningen

LO i Nord-Rogaland har sendt ut spørsmål om valgkampsaker til lokalpartiene i vårt område. Venstre og Fremskrittspartiet har ikke svart enda, sier leder Geir Allan Stava.

Av Egil M Solberg | 18.08.2015 12:26:29

 

– Arbeidsfolk og andre med interesse for lokalpolitikk må undre seg på hvorfor de nekter å svare. spør Stava i en pressemelding.

Spørsmål dreier seg i hovedsak om arbeidslivet.

– Vi spør om sosial dumping, om midlertidige stillinger, om retten til heltid, om søndagsåpent, om privatisering og om lærertetthet. I tillegg har vi spørsmål om kommunesammenslåing, om minstenorm for sosialhjelp og om eldreomsorg, forklarer Stava.