Menu

Svake utsikter for leverandørindustrien

Lav ordretilgang ved verftene skaper utfordringer for maritim industri. Produsenter av investeringsvarer, maskinindustri, de som bygger skip og oljeplattformer med flere, melder om ytterligere reduksjon i produksjonsvolumet og sysselsettingen.

Av admin | 28.01.2010 11:10:29


Lav ordretilgang til verftene skaper utfordringer for den maritime industri.

Samtidig falt samlet ordrebeholdning som en følge av lav ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet. Den svake etterspørselen reflekteres av svekkede markedspriser i 4. kvartal.

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad beregnes til 78,9 prosent. Sett i et historisk perspektiv er dette et forholdsvis lavt nivå. Tallet på arbeidsmåneder som dekkes av ordrebeholdningen, var fortsatt ganske høyt ved utgangen av året.

Generelle utsikter på kort sikt vurderes som dårligere, og fortsatt overveier mange industriledere å justere ned vedtatte investeringsplaner. Forventning om negativ utvikling i ordretilgang, produksjonsvolum og markedspriser i 1. kvartal 2010 underbygger disse holdningene, heter det i konjunkturbarometeret til Statistisk Sentralbyrå.

Av Egil Kr. Solberg | 28.01.2010 kl.11:0