Menu

Svært få elever får tilpasset opplæring

Skolene i Rogaland kan gjøre mer for å tilrettelegge tilpasset opplæring for elever. En kartlegging fra Fylkesmannen viser at skolene vegrer seg for å omdisponere timer for å hjelpe elever som henger etter i fag.

Av admin | 19.01.2010 06:59:47

Utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul sier skolene må jobbe for at flere elever får opplæring på sitt nivå.

– Vi er jo kanskje litt forundret fordi ordningen nå har vart en stund, men samtidig er våre funn i samsvar med det som både Utdanningsdirektoratet og Nordlandsforskning har funnet, sier Ona Gjul.

Hun oppfordrer kommunene til å både informere om ordningen, og ta det opp i diskusjon med skolene om de kan bruke ordningen mer aktivt.

I Haugesund får bare to elever omdisponert timer for å bli bedre i enkelte fag, skriver NRK. 

Av Sarah Elise Falkeid | 19.01.2010 kl.06:5