Menu

Sunnhordland inn i Rogaland?

Tidligere Fitjar-ordfører Harald Rydland (Krf) mener sunnhordlandskommunene kommer så dårlig ut i regionreformen at han vil ha en debatt om overgang til Rogaland.

Av Egil M Solberg | 03.11.2017 12:18:15

I kommunestyremøtet i Fitjar i oktober fremmet Rydland ifølge Stord24 en hvor han ga uttrykk for sterk misnøye med resultatet av regionreforma, hvor Hordaland og Sogn og Fjordane skal bli ett fylke fra 2020.

– Vi mener det bør reises en sak, hvor en ser på om Fitjar sammen med andre kommuner i Sunnhordland vil være bedre tjent med å høre til Rogaland enn det nye fylket nordom oss, skrev Rydland ifølge avisa.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) fra Rogaland er enig med Rydland.

– det var en god ide! Sunnhordland har mer til felles med oss enn med Nordfjord og Sogn, understreker Stensland.