Menu

Suldal er best på likestilling

Suldal er best på likestilling, mens Bokn og Karmøy kommer dårlig ut når det gjelder likestilling blant kommunene i Rogaland. Kun Sokndal er dårligere enn Bokn og Karmøy.

Av admin | 16.12.2008 13:43:42

Kommunene rangeres på en skala fra en til fire og er målt etter blant annet barnehagedekning, kvinner i kommunestyrene og kvinner som er i arbeid.

Suldal får en score på 3,2 på likestillingsrangeringen. Nest best i Nord-Rogaland er Utsira med 2,8, tett fulgt av Haugesund og Sauda som begge får 2,7. Tysvær og Vindafjord får 2,3, mens Bokn og Karmøy får henholdsvis 2,0 og 1,7.

Slik står det til i din kommune:

Kommune Indeks for likestilling
Suldal 3,2
Forsand 3,1
Finnøy 2,9
Kvitsøy 2,9
Stavanger 2,8
Randaberg 2,8
Hjelmeland 2,8
Utsira 2,8
Haugesund 2,7
Sauda 2,7
Rennesøy 2,7
Klepp 2,6
Time 2,6
Sola 2,5
Sandnes 2,5
Eigersund 2,3
Bjerkreim 2,3
2,3
Gjesdal 2,3
Tysvær 2,3
Vindafjord 2,3
Strand 2,2
Lund 2,0
Bokn 2,0
Karmøy 1,7
Sokndal 1,5

Tabell: SSB og NRK Rogaland

Av Helge Bro Matland | 16.12.2008 kl.13:3