Menu
Siv Jensen og Terje Halleland i Frp vil styrke maritim næring. FOTO: Privat

Styrker maritim sektor

Regjeringen foreslår å opprette en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge.

Av Egil M Solberg | 31.08.2017 14:31:39

Det vil gjøre det enklere for norske interesser å bygge ferger, fiskebåter, brønnbåter og hurtigbåter.

Ordningen skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge.

Ordningen vil være en midlertidig treårig ordning som skal evalueres. Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 mrd. kroner for ordningen i 2018.

– Dette vil bidra til at man får prøvd ut ny teknologi og at vi får opprettholde vår inter­nasjonale posisjon som en fremtredende, innovativ og kompetent maritim nasjon, sier stortingsrepresentant Terje Halleland.