Menu

Styrker HSH og maritim næring

Rogaland Fylkeskommune vil være med å styrke den maritime næringen i regionen. Nå har fylkestinget bevilget penger til å opprette en stipendiatstilling ved Høgskolen Stord/Haugesund for å opprettholde forskningsaktiviteten.

Av admin | 13.02.2007 10:46:49

Fylketinget ønsker at HSH skal bruke stillingen inn mot det nye satsingsfeltet maritim næring. – HSH har en viktig rolle som kunnskapsformidler mot næringsliv og øvrig samfunnsliv i Rogaland. Det er derfor fra vår side ønskelig at stillingen knyttes mot fagområder som kan bygge opp under og forsterke utviklingen av prioriterte satsingsområder i fylkesplanen for Rogaland, skriver Fylkesdirektør Terje Fatland i et brev til skolens rektor. Rektor Egil Eide er glad for den nye stillingen og forteller at HSH vil lyse ut stillingen i løpet av våren. HSH har nå 10 stipendiatstillinger.

Av Magnus Berning | 13.02.2007 kl.10:4