Menu

– Styrk utdanningen for yrkessjåfører

Vestnorsk Transportarbeider- forening krever i en årsmøteuttalelse at utdanningstilbudet for yrkessjåfører styrkes.

Av admin | 21.02.2007 14:32:39

Foreningsleder Jan Sivertsen sier mangelen på sjåfører skyldes flere årsaker.

? Arbeidsgiverne har neglisjert de ansattes lønnskrav gjennom mange tariffoppgjør. Sjåførene har for dem vært et nødvendig onde, derfor har vi i dag stor mangel på sjåfører. Vi må få gjennomslag for at fagbrev skal være obligatorisk for å kunne utføre jobben som yrkessjåfør, sier Sivertsen.

Det er i dag stor mangel på yrkessjåfører. Det er flere årsaker til dette, blant annet kan vi nevne at lav lønn og lav status er blant hovedårsakene. For å få flere til å velge dette yrket er det fire hovedområder det må satses på:

Arbeidstidsordninger for langtransportsjåfører og bussjåfører er ofte slik at det går utover familielivet. Langtransportsjåfører er borte fra hjemmet i lange perioder mens bussjåfører jobber på tider i døgnet som er lite i samsvar med den øvrige familie.

– Dette får konsekvenser for oppfølging av familie. Vi mener at dette må kompenseres ved høyere lønn og lengre friperioder fra jobb, sier Sivertsen ifølge LabourStart.

Av Egil Kr. Solberg | 21.02.2007 kl.14:2