Menu

Styringsrenten settes til 3,00 %

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008.

Av admin | 17.12.2008 14:13:00

Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 2 – 3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser.

– Siden utgangen av oktober er utsiktene for veksten ute og hjemme betydelig svekket. Samtidig faller prisveksten mer enn ventet. En samlet vurdering tilsier at det er riktig å redusere styringsrenten mye denne gangen. Troverdigheten til inflasjonsmålet gjør det nå mulig å bruke pengepolitikken aktivt for å dempe utslagene av finanskrisen på norsk økonomi, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding.

Av Egil Kr. Solberg | 17.12.2008 kl.14:11