Menu

Styringsrenten opp med 0,25 prosent

Nå må du forberede deg på at renten på lånet ditt vil øke. For i dag ble styringsrenten som forventet satt opp med 0,25 prosentpoeng, fra 1,75 prosent til 2,0 prosent.

Av admin | 05.05.2010 17:54:11

? Inflasjonen har utviklet seg som ventet, og veksten i norsk økonomi ser ut til å ta seg opp som anslått. Det tilsier at renten settes videre opp mot et mer normalt nivå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding.

Videre sier han at det er oppgang i verdensøkonomien. Oljeprisen og andre råvarepriser har steget. Det er enighet mellom Hellas, IMF og EU om en låneavtale, men markedet for statspapirer er fortsatt preget av uro. Utviklingen i Europa kan bli svakere enn vi har ventet. Det kan påvirke utsiktene også for norsk økonomi.

? Hovedstyret vurderte derfor som et alternativ å holde renten uendret ved dette møtet.

Av Egil Kr. Solberg | 05.05.2010 kl.17:5