Menu

Styringsrenten økes til 5,75 %

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten til 5,75 prosent.- Prisveksten har vært litt høyere enn ventet, og det er utsikter til at inflasjonen tiltar videre.

Av admin | 25.06.2008 15:33:35

 ? Den norske høykonjunkturen er på vei inn i en ny fase. Vi har lenge hatt lav inflasjon og høy vekst. Nå ser det ut som vi får noe høyere inflasjon og lavere vekst, sier Qvigstad og uttaler at de legger vekt på at den økte prisstigningen ikke skal få festne seg.

– Derfor er det riktig å øke renten nå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad som

Av Egil Kr. Solberg | 25.06.2008 kl.15:3