Menu

Stryker mobilforbud

Etter det kom frem at forslaget om mobilforbud i skolene, inkludert i friminuttene, var ulovlig så valgte bystyret i dag å droppe det punktet og heller jobbe mot redusert bruk av mobilen.

Av admin | 15.06.2016 14:22:07

Bystyret forutsetter at grunnskolen i Haugesund kommune samarbeider om et felles reglement for bruk av mobiltelefon, med et klart mål om å begrense bruken, skriver Haugesunds Avis.

Ungdomsrådet tas med som høringsinstans ved utarbeidelse av ordensreglement og regler ved bruk av mobiltelefon for grunnskolen.

Reglementet om bruk av mobiltelefon evalueres 2018.