Menu

Strømprisene øker

Til tross for mye nedbør og fulle kraftmagasin, øker strømprisene for husholdningene merkbart her i landet.

Av Egil M Solberg | 18.09.2017 09:41:06

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,1 øre/kWh i 2. kvartal 2017.

Dette er en oppgang på 15 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2016, melder SSB.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 95 øre/kWh i 2. kvartal 2017, viser statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en økning på over 7 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016, som var ett kvartal med lav strømpris.

Av den totale strømprisen for 2. kvartal 2017 utgjorde nettleien 27,9 øre/kWh, forbruksavgiften og merverdiavgift på elektrisk kraft 34 øre/kWh og strømprisen 33,1 øre/kWh, melder SSB i dag.