Menu

Strengere krav for å jobbe på Kårstø

Statoil på Kårstø krever nå at alle som skal jobbe mer enn 14 dager inne på industriområdet skal ha gjennomgått et fire dagers obligatorisk sikkerhetskurs.

Av admin | 08.02.2007 11:28:33

Dette kursopplegget som Statoil på Kårtstø har utviklet med noe pedagogisk støtte fra Det Norske Veritas, kan nå bli modell for et obligatorisk kurs for alle landanlegg i Norge som drives av Statoil. Sikkerhetskurset er blant annet grunnlag for utstedelse av adgangstillatelse og er gyldig i fire år. – Senere kan slike kurs bli obligatoriske i all prosessindustri i Norge, sier Statoils prosjektleder på Kårstø, Vidar Bernt Sørensen til NA24Stavanger.

Av Magnus Berning | 08.02.2007 kl.11:2