Menu

Strenge beredskapskrav til energiselskap

Myndighetene har nå satt høye krav til sikkerhet og beredskap. Haugaland Kraft og alle andre energiselskaper må foreta risikovurderinger, gjennomgå planer og ressurser. De må kunne forebygge og håndtere alle mulige ekstraordinære hendelser.

Av admin | 11.01.2010 10:56:47

Kulde - Bjørn Lytskjold
Energiselskapene møter nå strenge krav til sikkerhet og beredskap. Foto: Bjørn Lytskjold (NVE).

Kriser håndtere på lavest mulig effektive nivå 
Beredskapskravene innebærer også en forventning om hele tiden å tilpasse tiltakene til endrede forhold, for eksempel tørke eller kulde. Alle kriser skal i utgangspunktet håndteres på lavest mulig effektive nivå, av de som har ansvaret til daglig.

Dårlig vær og redusert fremkommelighet innebærer selvfølgelig ekstra utfordringer og betyr at det av og til vil kunne gå noe tid fra strømavbruddet oppstår til det er reparert. I en viss grad kan nettselskapet sette inn nødstrømsaggregat for å avhjelpe situasjonen.

Samfunnsviktige institusjoner må være forberedt på at strømmen av og til blir borte. Disse skal også normalt være forberedt på å dekke de viktigste behov gjennom egeninvesteringer i nødstrømsaggregater.

Strømbrudd
Den vanligste årsaken til omfattende strømbrudd i hverdagen er knyttet til værforhold ? gjerne sterk vind. Langvarige utfall er heldigvis sjeldne, men forekommer dessverre av og til.

Hvis strømmen av en eller annen grunn skulle bli borte over lengre tid og man i tillegg ikke har noen alternative varmekilder vil det raskt bli kaldt i hus og leiligheter.

Som kunde skal vi kunne kontakte nettselskapet for å få informasjon om årsaken til feilen og når de regner med at den kan være utbedret.

Det er viktig å kle seg etter temperatur, og ta kontakt med familie, bekjente og helsevesenet for råd og hjelp.

Skulle det bli nødvendig å forlate bostedet for en periode, er det en klar fordel at man forlater huset slik at man forebygger eventuelle skader. Det kan for eksempel være å sette på tilstrekkelig varme eller stenge av hovedvannforsyningen for å unngå vannskader. 

Av Egil Kr. Solberg | 11.01.2010 kl.10:5