Menu

Streiken trappes opp på onsdag

Det er varslet en opptrapping av streiken blant kommuneansatte fra og med onsdag morgen. Dette vil ytterligere redusere kommunenes tjenestetilbud til innbyggerne.

Av admin | 31.05.2010 14:37:28

I Haugesund kommune har streiken i første omgang rammet enheter med merkantile og adminisrative oppgaver. I tillegg til saksbehandlere og deler av teknisk sektor.

Fra onsdag morgen vil assistenter i skoler og barnehager tas ut i streik.
 
Det avklares i løpet av dagen i dag hvilke skoler som må stenge SFO-avdelingen, og hvilke barnehager som må stenge på grunn av streiken.
 
Enheter som blir rammet i Haugesund:

• Havnaberg eldresenter stenge dørene på onsdag.  
• Skoler og barnehager (Assistenter)
• Servicesenteret – Det vil bli gitt et redusert tjenestetilbud.
• Teknisk forvaltning – Redusert saksbehandling.
• Teknisk drift – Utestyrken til driftsenheten vil bli rammet.
• Arkivenheten – Postmottaket er rammet.
• Rådhuset – Formannskapskontoret blir rammet.
• Skoler – Sekretærer ved grunnskolene i kommunen
• Boligkontoret

Enheter som er rammet i Karmøy:

• Bestillerkontor for helse- og sosial
• Barnehager og skoler stenger fra onsdag.
• Bibliotek og kulturhus 
• Driftsavdelingen (vei, drift/vedlikehold idrettsbygg m.fl.)
• Eiendomsavdelingen 
• Var-avdelingen (vannverk, kloakk)
• Servicetorg og sentralbord
• Bibliotekfilial i Skudeneshavn 
• Svømmehallen i Karmøyhallen

Av Egil M Solberg | 31.05.2010 kl.14:37