Menu

Streiken i utenriksfart avverget

Rederiene Solstad, Eidesvik og Østensjø kan puste lettet ut. Det blir ikke streik i utenriksfarten fra i dag 2. januar. Etter uformelle drøftelser mellom partene er man kommet frem til en løsning, og den varslede streiken er dermed avverget.

Av admin | 02.01.2010 11:05:34

Jacqueline Smith   Begge parter sier de har anstrengt seg for å unngå streik.

– Streik er ikke noe mål i seg selv, sier nestleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Norges Rederiforbund og Norsk Sjømannsforbund er kommer fram til en løsning som innebærer en dobling av lønnsøkningen i forhold til riksmeklingsmannens forslag som ble forkastet i uravstemning blant medlemmene i Sjømannsforbundet.

? Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og de foregående forhandlingsrunder, fant forhandlingsutvalget  å akseptere et tilbud på 2 kroner timen, sier forbundsleder Jacqueline Smith

Av Egil Kr. Solberg | 02.01.2010 kl.11:0