Menu

Streiken i Tine er avblåst

LA og NNN kom lørdag frem til en løsning som innebærer at det omstridte punktet om pensjonsordningen er løst. Partene er også enige om de andre punktene i lønnsforhandlingene. Arbeidet gjenopptas umiddelbart.

Av admin | 15.06.2008 07:23:51

Dermed er streiken over uten at forbrukere har opplevd at butikkene er tomme for meierivarer. Det vil gå noen dager før alt er som normalt, blir det opplyst i en felles pressemelding.

Partene er nå enige om at det skal utarbeides en særavtale i tråd med bestemmelsene i Hovedavtalen som ivaretar håndtering av pensjonsforhold i framtida. Dette innebærer at framtidige forhandlinger om pensjonsytelser skal skje mellom konsernet og de tillitsvalgte i TINE. 

Det gis et generelt tillegg på kr 9,00 pr time. Den økonomiske rammen for oppgjøret er på linje med det øvrige grupper i samfunnet har fått. 

Streiken har berørt nærmere 6000 ansatte, og de over 16 000 bøndene som eier og leverer melk til TINE. 

Av Egil M Solberg | 15.06.2008 kl.07:2