Menu

Støyanalysene er mangelfulle

Et konsulentfirma som Karmøy kommune har engasjert for å vurdere støyanalysene laget for Fjord Motorpark, har kommet frem til at analysene er mangelfulle.

Av Egil M Solberg | 16.05.2017 21:27:02

– Vårt mål er å etablere en idrettsarena som med god margin og som fult ut tilfredsstiller de grenseverdier for støykonsekvenser som reguleringsbestemmelsene og norske myndigheter stiller, sier styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark.

I dag ble resultatene fra evalueringen av støyanalysen utarbeidet for Fjord Motorpark presentert.

– Karmøy kommune har engasjert Sweco Norge AS til denne evalueringen, forklarer Grimstvedt.

Konsulentene skriver i sammendraget at deres faglige vurdering er at anleggets plassering (avstand til bebyggelse, topografiske forhold, muligheter for skjerming) er slik at det kan være mulig å tilfredsstille de grensene som satt til slike anlegg».

Konsulentens konklusjon er likevel at beslutningsunderlaget er mangelfullt for et prosjekt av denne størrelsesorden.

– Dette tar vi til etterretning. Det er nå vårt ansvar å se til at manglende opplysninger blir levert for å utdype støyanalysen. Dette vil vi iverksette umiddelbart, skriver Grimstvedt i en pressemelding.

Det er ikke satt noe frist for når denne tilleggsinformasjonen må være på plass.