Menu
Eirik Opedal FKH FOTO: FKH
FK Haugesund har aldri svart på henvendelser i saken fra Radio Haugaland. FOTO: Daglig leder Eirik Opedal i FK Haugesund.

Støy hindrer DAB-dekning

Haugaland Kraft og FK Haugesund etablerte i februar i år DAB-sendere i et forsøk på å tjene penger på lokalradioene. Senderne støyer nå for alle andre DAB-sendere. Det er kommet pålegg om utbedringer.

Av Egil M Solberg | 10.11.2017 13:14:15

KOMMENTAR: FK Haugesund fikk i 2016 med seg Haugaland Kraft som er medeier av klubben, på en offentlig auksjon om DAB-konsesjon i konkurranse med lokalradioene.

Lokalradioene bygget sitt eget DAB-nett allerede i 2012, et nett som i alt 12 lokalradioer økonomisk har deltatt i finansieringen av.

Konsekvensen av angrepet fra FK Haugesund og Haugaland Kraft ville i utgangspunktet medført store tap og nedleggelse for flere av lokalradioene i Rogaland. Lokalradioene har investert rundt 8,5 millioner kroner som på denne måten kom i spill.

En avtale med Telenor gjorde imidlertid at det lokale DAB-nettet kunne fortsette på en annen frekvens.

Det er ingen penger å tjene på å bygge eller drive DAB-anlegg. Det er således enkelt å se for seg at hensikten med angrep fra kraftselskapet og fotballklubben var å ramme lokalradioene i konkurranse med FK Haugesund sine egne medier.

Støy hindrer DAB-dekningen
I en artikkel i Haugesunds Avis i dag, fremstilles dårlig dekning som en svakhet med DAB i deler av Haugesund sentrum og Aksdal. De viser til en Facebook-post hvor leserne har komet med tilbakemeldinger. Det de i avisa ikke nevner, er at det er nettopp på disse stedene at Haugaland Kraft har satt opp «støy-sendere» for FK Haugesund.

Den eneste grunnen til at det er dårlig dekning i områdene beskrevet i artikkelen, er at det er montert sendere på disse stedene med en slik innretting at disse blokker for dekningen for alle andre DAB-kanaler.

Dette er et faktum som er godt dokumentert både av teleetaten NKOM og Telenor.

Haugaland Kraft og FK Haugesund har fått pålegg om å utbedre disse alvorlige avvikene. Dette skjedde allerede i sommer, men fortsatt er det ikke gjort noe. I mellomtiden er dekningen svært begrenset i disse områdene for andre radiokanaler.

Radio-penger til fotball
Det som gjør saken enda mer spesiell er at FK Haugesund og Haugaland Kraft har fått millioner av kroner i støtte fra det offentlige for å drive med dette, mens de små lokalradioene må klare seg selv. De burde fått diplom for å utnytte systemet!

Fordi økonomien er god i Radio Haugaland, har lokalradioene selv greid å finansiere det store DAB-nettet i Rogaland og i Sunnhordland, men det har ikke vært enkelt.

Støyen fra senderne til FK Haugesund og Haugaland Kraft har vært en stor belastning for oss lokalradioer.