Menu
Oasen Storsenter

Støtter Oasen-utbygging

Haugesund Handelsstands forening har sendt en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å utrykke sin støtte til planene om utvidelse på Oasen Storsenter.

Av Egil M Solberg | 27.02.2016 15:53:18

Haugesund Handelsstands forening er en interesse organisasjon med formål å fremme handels- og servicenæringen i Haugesund og regionen.

Foreningen peker på den økende konkurransen mot Stavanger og Bergen med fremtidige veiprosjekter, som grunnlag for å styrke tilbudet i Haugesund-regionen.

Byggerestriksjoner, kanskje spesielt utenfor sentrumskjernen, er meget konkurranse-svekkende for utviklingen av Haugesund som regionssenter, skriver formann Camilla Klovning Strømø i brevet.

Det er bedt om en utvidelse på 2 400 kvm i forbindelse med utvidelsen av Oasen Storsenter.

Trafikksikkerhet og estetikk i området er også vektlagt i argumentasjonen.