Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Størst vekst i Haugesund

Haugesund kommune er den kommunen i Rogaland som har størst vekst.

Av Egil M Solberg | 06.10.2016 11:23:18

Haugesund kommune kommer best ut av kommunene i Rogaland med en vekst i frie inntekter på 3,4 prosent. Utsira kommer dårligst ut en nedgang på 1,0 prosent.

Det er i fylket kun 5 kommuner som har en vekst som er høyere eller lik veksten på landsbasis. Ellers går det relativt dårlig i Rogaland.

Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2016, melder hnytt.