Menu
Befolkning

Tysvær har høyest befolkningsøkning

Det er Tysvær kommune som i år vil komme ut med den høyeste befolkningsveksten. Haugesund kommer like bak. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Av Egil M Solberg | 15.12.2016 12:15:20

Tysvær kommune får 147 nye innbyggere i 2016, Haugesund får 141, mens det er nedgangen i befolkningen blant annet i Suldal, Bokn og Utsira.

Nettoinnvandringen vil utgjøre 60 prosent av folketallsveksten i år, melder SSB.

Folktall 1. januar 2016 Forventet
folketilvekst
Forventet
folkemengde 31/12
Hele landet 5 213 985 43 368 5 257 353
Fylke
Rogaland 470 175 2 253 472 428
Hordaland 516 497 3 431 519 928
Kommune
Tysvær 10 925 147 11 072
Haugesund 36 951 141 37 092
Stord 18 775 89 18 864
Karmøy 42 187 81 42 268
Sveio 5 593 80 5 673
Odda 6 930 72 7 002
Fitjar 3 140 58 3 198
Vindafjord 8 788 44 8 832
Sauda 4 710 35 4 745
Bømlo 11 778 33 11 811
Etne 4 106 28 4 134
Utsira 200 -2 198
Eidfjord 925 -6 919
Jondal 1 104 -8 1 096
Bokn 865 -10 855
Kvinnherad 13 271 -14 13 257
Ullensvang 3 401 -24 3 377
Suldal 3 903 -34 3 869
Sum  177 552 710 178 262
Kilde: Statistisk sentralbyrå