Menu
boligpris

Størst boligprisfall i Haugesund

Boligprisene i Haugesund har gått ned med 3,2 prosent det siste året. Haugesund har dermed den svakeste prisutviklingen i hele landet.

Av Egil M Solberg | 05.09.2017 12:10:20

På landsbasis steg prisene i august med 1,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 prosent.

– Boligprisene utviklet seg i august svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Den nye boliglånsforskriften som trådde i kraft fra 1. januar 2017 har vært medvirket til fallet i boligprisene.

– Begrensningen om å ikke låne mer enn fem ganger inntekt rammer mange husholdninger og særlig førstegangskjøpere, avslutter Dreyer.