Menu
dab radio

Storsatsing på DAB

Radio Haugaland har inngått et samarbeid med Telenor (Norkring) om å bygge ut DAB-dekningen for lokalradio.

Av Egil M Solberg | 10.04.2016 13:04:40

Radio Haugaland (A-Media AS) har inngått en avtale med Norkring om å benytte Riksblokk II-konsesjonen for fortsatt å tilby alle lokalradioene i Rogaland og Sunnhordland et godt sendernett på DAB.

Siden 2012 har A-Media AS tilbudt DAB for lokalradioene i Rogaland. I alt ti lokalradioer har i dag avtaler om å benytte anlegget.

Lokalradioene har fått anledning til å benytte anlegget til svært lave priser, på bakgrunn av et pågående forskningsprosjekt Radio Haugaland har i samarbeid med Innovasjon Norge.

Prosjektet innebærer forskning og utvikling av datasystemer for merverdi av DAB-sendinger med innhold som tekst, bilder og andre tjenester for lytterne.

UTVIDER NETTET
Det blir i løpet av året satt opp ytterligere to større DAB-sendere. Disse skal etter planen installeres på Lifjell i Ryfylke og på Kattnakken i Sunnhordland.

Utvidelsen kommer etter ønske fra flere av de eksisterende leietakerne på sendernettet, samt nye leietakere som ønsker en større dekning før de forplikter seg til langsiktige avtaler.

Store planlagte veiprosjekter og en sammensmelting av næringsområdene (Haugaland, Sunnhordland, Stavanger) i årene fremover, vil også kreve større dekning for å kunne tilby annonsekundene et tilfredsstillende produkt.

Lokalradioene i Rogaland er klar for fremtiden!