Menu

Storsatsing på buss i Haugesund

Onsdag presenteres et forslag til ny takst- og sonestruktur i fylket og en forsøksordning i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 14.09.2015 13:46:28

Det er Rogaland fylkeskommune og Kolumbus AS som har innkalt til pressekonferanse i Stavanger hvor forslaget vil bli presentert.

Dette skal ifølge forslaget innebærer den største takstreformen i historie.. Det skal blant annet bli en sterk forenkling av dagens takst- og sonestruktur.