Menu

Større ulikheitar i kraftprisane

I veke 22 var den gjennomsnittlege børsprisen i Sør-Noreg på 12 øre/kWh. I Nord-Noreg var børsprisen 43 øre/kWh. Det er den høgaste vekeprisen i eit norsk område sidan veke 46 i 2006.

Av admin | 05.06.2008 09:34:23

I Midt-Noreg var prisen 40 øre/kWh, medan den Midt-Noreg hadde same kraftpris som Sverige og Finland i dei aller fleste timane av veka.

Ulikheitar med omsyn til kva slag kraftverk som finst i dei ulike områda og låg linekapasitet ligg bak prisforskjellane, melder NVE.


Av Egil Kr. Solberg | 05.06.2008 kl.09:3