Menu
Illustrasjon fra yr.no

Stormflo og fare for oversvømmelser

Det er stormflo med fare for oversvømmelser langs kysten og i havet er det meldt om bølger på opp mot 14 meters høyde.

Av Egil M Solberg | 07.12.2017 16:56:17

Det er i ettermiddag komet flere meldinger om at vann har kommet over kaikanten flere steder.

Det er også meldt om høy vannføring i både Etneelva og Vikedalselva med påfølgende oversvømmelser i dag.

Landavatnet og Vatsvatnet i Vindafjord har også en svært høy vannstand etter alt regnet som har kommet de siste dagene. Vindafjord kommune melder at vannstanden er to til tre meter over normalen.

Svandalsfossen har ført til at Sauda i formiddag ble isolert. Opsalsfossen i Vikedal har også nådd nye høyder.

Fra i kveld blåser det opp til vestlig, full storm på Haugalandet.