Menu

Storkontroll i dag

I dag gjennomføres storkontroll i trafikken på Haugalandet der hele kullet med 29 politihøgskolestudenter deltar.

Av admin | 01.09.2016 06:11:14

Politiledelsen ber de som blir stoppet i dag om å ta godt imot studentene, som er med på storkontrollen for å lære.

I dag gjennomføres storkontroll i trafikken på Haugalandet.