Menu

Store valutatap for Eidesvik

Eidesvik Offshore regnskap for første kvartal preges av store vautatap. Resultatet endte på minus 47,1 millioner kroner. Samtidig må selskapet føre et urealisert valutatap og tap på andre finansielle instrumenter på 68,3 millioner kroner.

Av admin | 20.05.2010 16:09:38

Dette skyldes styrket dollarkurs og fall i amerikanske renter.

Selskapets resultat før skatt i de tre første måneder i fjor viste et overskudd på 382,6 millioner kroner. 

Driftsinntektene endte på 266,8 millioner kroner, som er en nedgang fra 424,6 millioner kroner i samme periode i 2009, men fjorårets kvartal inkluderte en salgsgevinst på 134,9 millioner kroner. Fraktinntektene endte på 268 millioner kroner, mot 291 millioner kroner i samme fjorårsperiode.

– Det er gledelig å se at selskapet leverer på linje med samme periode i fjor på tross av de vanskelige tidene bransjen er inne i. Dette viser at Eidesvik satsing på lange kontrakter med solide befraktere gir gode resultater også i et svakere marked, skriver administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Av Egil Kr. Solberg | 20.05.2010 kl.16:09