Menu
Tysvær kommune

Store tap for små kommuner

De små kommunene kommer dårlig ut med den nye inntektsmodellen. De minste kommunene blir fratatt tusenvis av kroner per innbygger om de ikke slår seg sammen med andre.

Av Egil M Solberg | 06.05.2016 09:11:17

Tysvær får sine inntekter redusert med 1,5 millioner kroner årlig, noe som utgjør ca 136 kroner per innbygger.

For en liten kommune som Bokn, blir inntektstapet ifølge Tysvær Bygdeblad på hele 4.359 kroner per innbygger.

– Dette er rundt halvparten av det som høringsutkastet tilsa. For vår del er det snakk om en ganske lav sum, som vi vil klare å håndtere innen den samlede økonomien vår. Det er langt verre for Bokn, kommenterer økonomisjef i Tysvær kommune Tor Leif Helgesen til avisa.

Det er flertall på Stortinget for å innføre de nye reglene.