Menu
Illustrasjon: Regjeringen

Store prosjekter til Haugalandet

Det ligger store prosjektet i statsbudsjettet som vil komme Haugalandet til gode. - Rogfast og utbyggingen av Haugesund sykehus er flaggskipene, sier Sveinung Stensland (H) og Terje Halleland (Frp).

Av Egil M Solberg | 12.10.2017 12:55:42

– En økning i samferdselsbudsjettet på hele 12 % vil bety at det skal lukte asfalt i hele landet, sier Terje Halleland (Frp) på telefonen fra Stortinget.

– Det ligger nå penger i budsjettet til å starte opp byggingen av Rogfast i 2018, i tillegg skal veiene mellom Bokn og Stord rystes opp, opplyser Sveinung Stensland (H).

Det skal neste år også legges til rette for landstrøm på ferjekaiene i Arsvågen, Mortavika, Sandvikvåg og Halhjem. Det skal bygges reservekai på Hanasand ferjekai på Rennesøy, det skal bygges gang- og sykkelvei langs E 134 på strekningen Ølen–Ølensvåg, det skal bygges rasteplasser på E 134 ved Langfoss i Åkrafjorden, det gis midler til å fullføre utbedringen av Bømlafjordtunnelen p E 39 og det gis tilskudd til drift av den ikke-statlige flyplassen på Stord.