Menu

Store kutt i Helse Fonna

Det er i sommer kommet budsjettoverskridelser på 40 millioner kroner i Helse Fonna. Nå må helseforetaket kutte i driften.

Av Egil M Solberg | 29.09.2017 16:39:53

Styret har tidligere blitt informert om overforbruket og har allerede justert ned budsjettmålet med ti millioner kroner, melder hnytt.

– En av grunnene til det økonomiske merforbruket er økte kostnader på rundt ti millioner kroner til medisiner. Dette er livsviktige og nye medisiner til alvorlig syke pasienter, sier styreleder Kjell Arvid Svendsen.

Svendsen forsikrer imidlertid at sparetiltakene som nå iverksettes ikke skal gå utover pasientbehandlingen, skriver avisa.