Menu

Store endringer i Haugaland Kraft

Kommunene som eier Haugaland Kraft vil ha en ny eierstrategi. Nå skal det utformes nye vedtekter og ny aksjonæravtale.

Av Egil M Solberg | 02.11.2016 11:37:20

Resultatet kan blant annet bli at Haugaland Næringspark skilles ut av kjernevirksomheten og kobles tettere på Karmsund havnevesen, melder hnytt.

Det er 11. november at eierne i Haugaland Kraft skal møtes for å ta standpunkt til hva selskapet skal drive med fremover.