Menu

Stord-veien på høring

Forslag til plan for ferjefri E 39 mellom Stord og Os er sendt ut på høring. Arbeidet med det store veiprosjektet gjøres nå i rekordfart.

Av Egil M Solberg | 23.11.2016 07:37:55

Fergefri E39 er et av samferdselsprosjektene som nå planlegges ved statlig plan for å effektivisere planleggingstiden og komme raskere i gang med byggingen.

En fergefri E39 vil redusere dagens reisetid mellom Bergen og Stavanger med over to timer.

Rekordfart
Arbeidet med den statlige kommunedelplanen startet i mai 2015. Fremdriften i planarbeidet så langt innebærer i praksis en halvering av normal planleggingstid for denne typen prosjekt, melder regjeringen.