Menu

Stord kommune med overskudd

Stord kommune har et foreløbig positivt resultat på 37,9 millioner kroner, noe som er 0,5 millioner kroner bedre enn budsjettet for 2015.

Av Eirin Marthinussen | 17.02.2016 14:37:05

Det gode resultatet skyldes blant annet god skatteinngang i 2015, hele åtte millioner kroner over revidert budsjett.

Det er også et positivt avvik på pensjon, og kommunen fikk i desember utbetalt 3,8 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler knytt til flyktningsituasjonen, skriver Sunnhordland.