Menu
Rådhuset Stord

Stord kommune med overskudd

Stord kommune har et foreløbig positivt resultat på 37,9 millioner kroner, noe som er 0,5 millioner kroner bedre enn budsjettet for 2015.

Av Eirin Marthinussen | 17.02.2016 14:37:05

Det gode resultatet skyldes blant annet god skatteinngang i 2015, hele åtte millioner kroner over revidert budsjett.

Det er også et positivt avvik på pensjon, og kommunen fikk i desember utbetalt 3,8 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler knytt til flyktningsituasjonen, skriver Sunnhordland.