Menu

Stord er blitt sykkelby

Ordfører på Stord, Liv Kari Eskeland signerte i dag en avtale som offisielt gjør Stord til en sykkelby. Avtalen som er mellom Statens vegvesen, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune, gjelder for en periode på fire år.

Av admin | 22.01.2013 14:03:47

Å være en sykkelby innbærer at man får hjelp til gjennomføre planer om gang og sykkelveinettet og økt satsing på sykkel som fremkomstmiddel til skole, jobb og fritidsaktiviteter.

Av Tomas Johannessen | 22.01.2013 kl.14:03