Menu

Storaksjon med lastebil

Lørdag blir det storaksjoner mot sosial dumping i transportnæringen. I Haugesund vil en rekke vogntog, nærtransportbiler og busser kjøre i tre forskjellige konvoier fra Sveio, Tysvær og Karmøy inn til Raglamyr - der det holdes appeller.

Av admin | 29.08.2013 19:28:48

Kabotasjekjøring, det vil si at utenlandske transportører kjører innenlandske transportoppdrag i Norge, gjerne til dumpingpriser, anses å være en voksende trussel mot norsk transportnæring.

Aksjonen arrangeres av Vestnorsk Transportarbeiderforening avd. Haugesund (NTF) sammen med Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Av Egil M Solberg | 29.08.2013 kl.19:28