Menu

Stor skjenkekontroll i Haugesund

Fredag kveld ble det utført storkontroll på skjenkesteder i Haugesund kommune. Dette resulterte i tre anmeldelser på ulovlig arbeid, defekt kjøleanlegg, manglende arbeidsavtaler, matvarer utgått på dato og ikke godkjent kassetype.

Av admin | 07.06.2008 11:01:31

Det ble ikke avdekket forhold som resulterte i umiddelbar stenging av skjenkesteder.

Politiet, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Kemnerkontoret, Brannvesenet, Teknisk forvaltningsenhet,  Securitas og Rådmannskontoret.

20 steder ble kontrollert i tidsrommet kl. 21.00-00.30 

– I forhold til kontrollens omfang var det i hovedsak lite å anmerke, skriver prosjektleder Severin Lønning i Haugesund kommune.

Av Egil M Solberg | 07.06.2008 kl.11:0