Menu

Stor skattesvikt i Bømlo kommune

Skatteinngangen i Bømlo for april måned blir langt dårligere enn forventet, skriver avisen Sunnhordland. I stedet for 2,9 millioner kroner som var forhånds-prognosen, ble resultatet 0,6 millioner kroner.

Av admin | 14.05.2010 09:20:05

Det er en svikt på 2,3 millioner kroner. I statlig inntektsutjevning fikk kommunen 1,9 millioner kroner, en million mer enn ventet.

– Per 30. april ligger vi med en skatteinngang på minus 3,2 millioner kroner enn det vi så for oss før 2010. 0,4 millioner kroner mer i inntektsutjevning, gjør at situasjonen reelt sett er et minus på 2,8 millioner kroner, forklarte rådmann Sverre Olav Svarstad til Bømlo kommunestyret.

Grunnen til at april er så mye dårligere enn ventet, er ifølge Kommunenes Sentralforbund at april ikke lenger er forfallsmåned for forskuddsinnbetaling av restskatt, den fristen er nå satt til 31. mai.

Publisert av Lisa Lien | 14.05.2010 kl.09:19