Menu

Stor pågang til studentboliger

Studentsamskipnaden har rundt dobbelt så mange søkere som de har leiligheter.. Hittil i år har 600 studenter søkt seg til Studentsamskipnaden Stord/Haugesunds 313 hybler og leiligheter.

Av admin | 31.07.2014 07:20:37

Samskipnaden uttaler til Haugesunds Avis at at de forstår at det er vanskelig for studenter som ikke får bolig, men at de er sikre på at det ordner seg for alle.

Av Rolf Helge Tveit | 31.07.2014 kl.07:20