Menu

Stor nedtapping av vannmagasinene

Ved utgangen av uke 2 var fyllingsgraden i norske vannmagasin 57,6 prosent. På tross av gasskraftverket på Kårstø som produserer for fullt, var magasinfyllingen i Vest-Norge ned på 61,9 prosent.

Av admin | 20.01.2010 13:12:44


Strømmålerne i husholdningene går fortsatt for «fulle mugger» og tapper vannmagasinene som nå
er nede i 57,6 prosent.

Gjennom uka gikk fyllingsgraden i vannmagasinene ned med 3,4 prosentenheter mot 3,5 prosentenheter uka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2007 var 66,8 prosent.

Høyeste magasinfylling hadde Vest-Norge med 61,9 prosent.

Av Egil Kr. Solberg | 20.01.2010 kl.13:0