Menu

Stor etterspørsel etter helsearbeidere

Den største økningen i ledige stillinger i Rogaland er innenfor helsearbeid, (helse, pleie og omsorg) undervisning og kontor, sammenlignet med samme måned i fjor. Og arbeidsledigheten går fortsatt ned for alle yrkesgrupper.

Av admin | 02.02.2007 10:20:28

Samtidig er det en reduksjon i antall ledige stillinger innen industriarbeid og ingeniør- og IKT-fag.

I januar gikk ledigheten mest ned for yrkesgruppene innen kontorarbeid, industri og butikk og salgsarbeid. Det er likevel flest helt ledige arbeidssøkere med bakgrunn fra kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid.

Antall deltakere i ordinære arbeidsmarkedstiltak var 792 personer i januar. Det utgjør 0,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 151 personer sammenlignet med samme måned i fjor, melder NAV Rogaland.

Av Egil Kr. Solberg | 02.02.2007 kl.10:2