Menu

Stor auke i magasinfyllinga

Ved utgangen av veke 23 var fyllingsgraden i norske magasin 64,6 %. Gjennom veka auka fyllingsgraden med 8,2 % mot 4,7 % veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 50,1 %.

Av admin | 12.06.2008 11:18:02

Høgast magasinfylling hadde Sørøst-Noreg med 67,1 prosent, mens Vest-Noreg hadde lågast fylling med 58,9 prosent. Midt- og Nord-Noreg hadde ein fyllingsgrad på 66,2 prosent. Av Egil Kr. Solberg | 12.06.2008 kl.11:1