Menu

Stilte spørsmål rundt ordførerens habilitet

Einar Endresen i Fremskrittspartiet stilte spørsmål rundt Karmøy-ordfører Kjell Arvid Svendsen sin habilitet under kommunestyret i går. Styret vedtok å ikke sende offentlig tjenestepensjon ut på anbud, skriver Haugesunds Avis.

Av admin | 12.05.2010 13:29:31

– Jeg synes ordføreren innledningsvis burde ha gjort kommunestyret oppmerksom på at han sitter i styret i KLP Skadeforsikring, fordi det kan ha betydning for ordførerens habilitet, sa Endresen.

Endresen ba ordføreren gjøre rede for om han hadde fått dette styrevervet som følge av at Karmøy kommune er blant de største kommunene som er tilsluttet KLP, og om han måtte forlate styrevervet dersom kommunen byttet leverandør av tjenestepensjon.

Svendsen mener hans styreverv ikke har noe med kommunens engasjement å gjøre.

Publisert av Lisa Lien | 12.05.2010 kl.13:28