Menu

Stiller krav til eget parti

En rekke kommunetopper i Høyre fremmer nå sju konkrete krav til en borgerlig regjering. På Rådhuset i Haugesund var i dag de lokale Høyre-ordførerne samlet for å presentere sju krav.

Av admin | 13.08.2013 11:26:29

Her er punktene som ble presentert:

– Umiddelbart starte arbeidet med revisjon av Plan- og bygninsloven.
– Gjeninnføre systemet med oppdaterte innbyggertall for rammetilskudd i kommunene.
– Umiddelbart starte arbeidet med å redusere omfanget av innsigelsesinstitutter.
– Starte avviklingen av BUFetat og innføre helhetlig kommunalt barnevern.
– Umiddelbart starte arbeidet med redusert statlig byråkrati, krav om rapportering, tilsyn og kontroll.
– Innføre krav om arbeids- og aktivitetsplikt for unge, arbeidsføre sosialklienter.
– Vedta et nasjonalt forbud mot tigging.

Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) var tilstede på pressekonferansen og forklarer hvorfor de sju punktene er så viktige:

Av Egil M Solberg | 13.08.2013 kl.11:26