Menu

Stikker av etter bulking

Glatte veier og snø gir økt fare for bilbulking på Haugalandet. Bilister som stikker fra skaden er ifølge forsikringsbransjen et økende problem.

Av admin | 15.01.2010 11:21:50

HØR LYDFIL: STIKKER AV ETTER BULKING
– Små skader kan ofte ble svært kostbade å utbedre, sier adm. dir. Tom Granquist i Storebrand Skadeforsikring til Radio Haugaland.

– Små skader kan ofte ble svært kostbade å utbedre, sier adm. dir. Tom Granquist i Storebrand Skadeforsikring til Radio Haugaland. Granquist anmoder vitner om å melde seg når noe skjer.

Ifølge en undersøkelse fra Norstat, tror halvparten av folk på Vestlandet at nordmenn flest ikke vil legge igjen lapp i ruta dersom de bilker en annen parkert bil.

Av Egil M Solberg | 15.01.2010 kl.11:2